3 stycznia 2015


1. Kolejna Msza Święta w kaliskim Sanktuarium św. Józefa będzie celebrowana 4. stycznia 2015 r. o godzinie 14:00. Tą celebracją rozpoczniemy 5. rok celebracji Mszy w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego w Kaliszu.