25 stycznia 20151. Kolejna Msza Święta w kaliskim Sanktuarium św. Józefa będzie celebrowana 1. lutego 2015 r. o godzinie 14:00.

Sancte Raimundus de Pennaforte, ora pro nobis.
5 stycznia 2015

1. Kolejna Msza Święta w kaliskim Sanktuarium św. Józefa będzie celebrowana 18. stycznia 2015 r. o godzinie 14:00.

3 stycznia 2015


1. Kolejna Msza Święta w kaliskim Sanktuarium św. Józefa będzie celebrowana 4. stycznia 2015 r. o godzinie 14:00. Tą celebracją rozpoczniemy 5. rok celebracji Mszy w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego w Kaliszu.