25 grudnia 2013

Gaudete! gaudete!
Christus est natus ex Maria virgine,
gaudete!

Z okazji Świąt Narodzin Pańskich Anno Domini 2013, środowisko Tradycji Katolickiej diecezji kaliskiej pragnie życzyć wszystkim zdrowia, radości, łask oraz błogosławieństw od narodzonego Dzieciątka !

Gloria in excelsis Deo.
24 grudnia 2013

Pragnąć szerzyć wiedzę o nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, będziemy udostępniać katechezy księdza Jarosława Powąski na ten temat. Katechezy wygłaszane są po mszy świętej w trzecią niedzielę miesiąca. Wszystkich zainteresowanych gorąco zapraszamy

Wykład trzeci o obrzędach wstępnych Mszy Trydenckiej a więc Introit, Kyrie, Glorii oraz Kolekcie.

KALISZ 22 XII 2013


1) Następna Msza Święta będzie celebrowana 5. stycznia 2014 o godzinie 14:00.
Pragniemy przypomnieć, że będzie to czwarta rocznica powrotu Mszy Trydenckiej do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Pamiętajmy w swych modlitwach o wszystkich osobach duchownych oraz świeckich, dzięki którym to dzieło zaistniało i się rozwija.

2 grudnia 20131. Następna Msza Święta będzie celebrowana wyjątkowo w czwartą niedzielę grudnia (22 XII 2013) o godzinie 14:00. Po mszy konferencja o liturgii trydenckiej.

2. Rozpoczyna się adwent. Kościół przeznacza cztery niedziele na adwent – czas poprzedzający uroczystość Bożego Narodzenia. W czasie tym Kościół pragnie przygotować wiernych na potrójne przyjście Pana Jezusa: przyjście do duszy naszej, przyjście liturgiczne w uroczystości świątecznej i przyjście w końcu świata. Adwent rozpoczyna się od I niedzieli adwentu (pomiędzy 29.XI a 3.XII) i już w Ewangelii dnia tego mówi się o sądzie ostatecznym; następnie rozważając historyczne przyjście Chrystusa, Kościół przygotowuje dusze nasze do tej wielkiej uroczystości.
W niedzielę adwentową widzimy fioletowe barwy szat, nie słyszymy wesołego
Gloria i Ite missa est, natomiast ukrytą radość wyraża alleluja i odprawiana przed świtem Msza św. o Matce Bożej w białym kolorze, zwana roraty, rozpoczynająca się od słów: „Rorate coeli” – „Niebiosa, spuśćcie rosę”.
W czasie rorat pali się na ołtarzu obok innych świec jedna biała świeca. Wyobraża ona Najświętszą Pannę Maryję. Ona jak gwiazda poranna rozpraszała ciemności nocy grzechowej przed nadejściem słońca, którym był Jezus Chrystus. Wyraża tę samą myśl uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Panny Maryi (8.XII), poprzedzająca uroczystość Bożego Narodzenia.
Naukę, której Kościół pragnie nam udzielić w tym okresie przygotowania, zawierają Msze św. czterech niedziel adwentu. Ich introit zwiastuje przyjście Chrystusa coraz bardziej bliskie, modlitwy to przyjście wypraszają, epistoły wskazują środki godnego doń przygotowania, a Ewangelie coraz wyraźniej odsłaniają przed nami osobę Chrystusa.
Trzy postacie świętych są w nich uwydatnione: o Matce Bożej mówi Msza św. roratnia i IV niedzieli adwentu, o św. Janie Chrzcicielu opowiadają Ewangelie II, III i IV niedzieli; prorok Izajasz przemawia wiele razy w rozmaitych częściach Mszy św., szczególnie zaś zabiera głos w Mszach św. w suche dni, które przypadają przed IV niedzielą adwentu. Najdłuższa z tych Mszy św. jest sobotnia, na której bywają udzielane święcenia kapłańskie. Dawniej zbierano się na tę Mszę św. już w sobotę wieczorem, a wychodzono z kościoła dopiero w niedzielę rano.
Chrześcijanie gotują się zwykle na uroczystość Bożego Narodzenia przez spowiedź, aby w ten sposób i od siebie złożyć dar Bożemu Dzieciątku.

Za: x. Mieczysław Dybowski,
Liturgika, Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1957.

Sancta Maria, ora pro nobis.