28 lipca 2011

schola_a4

baptisterium

Z radością informujemy, że 7 sierpnia 2011 r. przed Mszą Świętą o godz. 14.00

zostanie udzielony Sakrament Chrztu Świętego wraz z obrzędem Wywodu

według tradycyjnego rytuału.

Będzie to PIERWSZY tradycyjny Chrzest w diecezji kaliskiej od początku jej istnienia!

Następny już w listopadzie tego roku.

 

Przy tej okazji polecamy Chrzestnik wydany przez Instytut Summorum Pontificum:

chrzestnik

http://www.summorumpontificum.pl/index.php/nasze-publikacje/obrzedy-chrztu-swietego

10 lipca 2011

 

10 lipca 1888 to data szczególna dla katolików w Polsce. Właśnie tego dnia, w Bierzwiennej w powiecie kolskim przyszedł na świat, jako owoc miłości Andrzeja i Julii z Wapińskich, przyszły męczennik Kościoła katolickiego - błogosławiony Henryk Kaczorowski. 
xkaczorowski

Życie tego dzielnego kapłana związane było z Kaliszem i ziemią kaliską. To właśnie w Kaliszu uczęszczał do gimnazjum, to w tym mieście posługiwał wśród chorych podczas I wojny światowej (święcenia kapłańskie otrzymał w 1914 r. w Petersburgu); natomiast na Cmentarzu Miejskim znajduje się grób rodziny Kaczorowskich. Z kolei w Sulmierzycach pracował jako wikariusz tamtejszej parafii.

Jednak prawdziwym powołaniem x. Kaczorowskiego była praca dydaktyczna, do której przygotowywał się między innymi na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w 1922 r., pod kierunkiem o. Jacka Woronieckiego OP uzyskał tytuł doktora teologii, co znamienne - jako pierwszy student tej uczelni. Rozprawa doktorska traktowała o roli uczuć w życiu człowieka na podstawie doktryny św. Tomasza z Akwinu.

Zdobyte wykształcenie wykorzystał później w swej pracy w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku, gdzie wykładał teologię moralną, a w latach 1928-39 pełnił funkcję rektora. Swe artykuły zamieszczał w "Ateneum Kapłańskim". Był profesorem wymagającym wiele od innych, ale przede wszystkim od siebie. Zapamiętano go jako zwolennika dyscypliny, skromności, czystości i solidaryzmu chrześcijańskiego. Potępiał tendencje neomaltuzjańskie. Wzorami świętości byli dla niego Stanisław Kostka i Alojzy Gonzaga. Mawiał, że "święci w Kościele to prawdziwe nadprzyrodzone piorunochrony, odwracające sprawiedliwe kary Boże za występki świata".

7 listopada 1939 r. do włocławskiego Seminarium wkroczyło gestapo, aresztując m.in. x. Henryka. Poprzez Ląd, Inowrocław (gdzie go skatowano) i Berlin trafił do Dachau, otrzymawszy nr 24547. Jak wspominają współwięźniowie, x. Kaczorowski swą postawą w obozie ukazywał w radykalny sposób czym jest cnota miłości. 6 maja 1942 r. wszedł w ostatni etap swego męczeństwa. Do obozu zajechała ciężarówka śmierci. Przed odjazdem, z duszą okrytą pancerzem wiary - jakby powiedział św. Bernard z Clairvaux - x. Kaczorowski zdążył jeszcze powiedzieć do swego podopiecznego: "Władziu, powiedz wszystkim, aby się nie smucili. My się nie łudzimy. My wiemy, co nas czeka. Dominus regit me et nihil mihi deerit. Przyjmujemy z rąk Bożych to, co nas czeka. Módlcie się za nas, byśmy wytrwali, a my również modlić się będziemy za was - tam".

Wywieziony w okolice Linzu, został zagazowany.

Ogłoszony błogosławionym przez papieża Jana Pawła II 13 czerwca 1999 r. w Warszawie, wraz innymi polskimi męczennikami.

Beatus Henricus Kaczorowski, ora pro nobis

Więcej informacji:
http://www.info.kalisz.pl/biograf/kaczorowski.htm
http://digital.fides.org.pl/Content/690/29_Szymanski.pdf

Paweł Żabicki

5 lipca 2011

Uxor tua sicut vitis fructifera in penetrabilibus domus tuae

Filii tui sicut germina olivarum in circuitu mensae tuae.

                                                                 Graduale - Ps. 127,3

 

ryc2

 

Już w najbliższą sobotę 9 lipca 2011 r. o godz. 16-ej w Bazylice Św. Józefa zostanie zawarty

Sakrament Małżeństwa w obrządku tradycyjnym.

Następnie zostanie odprawiona Msza Święta trydencka.

 

Więcej informacji na stronie Nupturientów: http://tradycyjnyslub.blogspot.com/