25 grudnia 2013

Gaudete! gaudete!
Christus est natus ex Maria virgine,
gaudete!

Z okazji Świąt Narodzin Pańskich Anno Domini 2013, środowisko Tradycji Katolickiej diecezji kaliskiej pragnie życzyć wszystkim zdrowia, radości, łask oraz błogosławieństw od narodzonego Dzieciątka !

Gloria in excelsis Deo.
24 grudnia 2013

Pragnąć szerzyć wiedzę o nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, będziemy udostępniać katechezy księdza Jarosława Powąski na ten temat. Katechezy wygłaszane są po mszy świętej w trzecią niedzielę miesiąca. Wszystkich zainteresowanych gorąco zapraszamy

Wykład trzeci o obrzędach wstępnych Mszy Trydenckiej a więc Introit, Kyrie, Glorii oraz Kolekcie.

KALISZ 22 XII 2013


1) Następna Msza Święta będzie celebrowana 5. stycznia 2014 o godzinie 14:00.
Pragniemy przypomnieć, że będzie to czwarta rocznica powrotu Mszy Trydenckiej do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Pamiętajmy w swych modlitwach o wszystkich osobach duchownych oraz świeckich, dzięki którym to dzieło zaistniało i się rozwija.

2 grudnia 20131. Następna Msza Święta będzie celebrowana wyjątkowo w czwartą niedzielę grudnia (22 XII 2013) o godzinie 14:00. Po mszy konferencja o liturgii trydenckiej.

2. Rozpoczyna się adwent. Kościół przeznacza cztery niedziele na adwent – czas poprzedzający uroczystość Bożego Narodzenia. W czasie tym Kościół pragnie przygotować wiernych na potrójne przyjście Pana Jezusa: przyjście do duszy naszej, przyjście liturgiczne w uroczystości świątecznej i przyjście w końcu świata. Adwent rozpoczyna się od I niedzieli adwentu (pomiędzy 29.XI a 3.XII) i już w Ewangelii dnia tego mówi się o sądzie ostatecznym; następnie rozważając historyczne przyjście Chrystusa, Kościół przygotowuje dusze nasze do tej wielkiej uroczystości.
W niedzielę adwentową widzimy fioletowe barwy szat, nie słyszymy wesołego
Gloria i Ite missa est, natomiast ukrytą radość wyraża alleluja i odprawiana przed świtem Msza św. o Matce Bożej w białym kolorze, zwana roraty, rozpoczynająca się od słów: „Rorate coeli” – „Niebiosa, spuśćcie rosę”.
W czasie rorat pali się na ołtarzu obok innych świec jedna biała świeca. Wyobraża ona Najświętszą Pannę Maryję. Ona jak gwiazda poranna rozpraszała ciemności nocy grzechowej przed nadejściem słońca, którym był Jezus Chrystus. Wyraża tę samą myśl uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Panny Maryi (8.XII), poprzedzająca uroczystość Bożego Narodzenia.
Naukę, której Kościół pragnie nam udzielić w tym okresie przygotowania, zawierają Msze św. czterech niedziel adwentu. Ich introit zwiastuje przyjście Chrystusa coraz bardziej bliskie, modlitwy to przyjście wypraszają, epistoły wskazują środki godnego doń przygotowania, a Ewangelie coraz wyraźniej odsłaniają przed nami osobę Chrystusa.
Trzy postacie świętych są w nich uwydatnione: o Matce Bożej mówi Msza św. roratnia i IV niedzieli adwentu, o św. Janie Chrzcicielu opowiadają Ewangelie II, III i IV niedzieli; prorok Izajasz przemawia wiele razy w rozmaitych częściach Mszy św., szczególnie zaś zabiera głos w Mszach św. w suche dni, które przypadają przed IV niedzielą adwentu. Najdłuższa z tych Mszy św. jest sobotnia, na której bywają udzielane święcenia kapłańskie. Dawniej zbierano się na tę Mszę św. już w sobotę wieczorem, a wychodzono z kościoła dopiero w niedzielę rano.
Chrześcijanie gotują się zwykle na uroczystość Bożego Narodzenia przez spowiedź, aby w ten sposób i od siebie złożyć dar Bożemu Dzieciątku.

Za: x. Mieczysław Dybowski,
Liturgika, Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1957.

Sancta Maria, ora pro nobis.
20 listopada 2013
Pragnąć szerzyć wiedzę o nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, będziemy udostępniać katechezy księdza Jarosława Powąski na ten temat. Katechezy wygłaszane są po mszy świętej w trzecią niedzielę miesiąca. Wszystkich zainteresowanych gorąco zapraszamy !


1) Następna Msza Święta będzie celebrowana 1. grudnia o godzinie 14:00.

2) Caritas diecezji kaliskiej rozpoczął zbiórkę darów, jak i datków dla poszkodowanych w wyniku wybuchu gazociągu w Jankowie Przygodzkim. Zainteresowanych zapraszamy na stronę: Caritas Diecezji Kaliskiej

Sancta Cecilia, ora pro nobis.

3 listopada 20131) Następna Msza Święta będzie celebrowana 17. listopada o godzinie 14:00. Po mszy konferencja o liturgii trydenckiej.

2) W dniach 1-8 listopada można pozyskać odpust zupełny za nawiedzenie cmentarza pod niżej wymienionymi warunkami.

a) pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy,
b) odmówienie "Ojcze nasz" i "Wierzę w Boga",
c) dowolna modlitwa w intencji Ojca św.,
d) Spowiedź i Komunia św.

Omnes Sancti, orate pro nobis.

30 października 2013


1) Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Edward Janiak, przychylając się do prośby wiernych, postanowił, że począwszy od września br. Msze św. w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego będą sprawowane 2 razy w miesiącu. Msze będą celebrowane w każdą pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca o godzinie 14:00 w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

2) Ksiądz Jarosław Powąska zaprasza wszystkich wiernych chcących pogłębić swą wiedzę na konferencje liturgiczne, które odbywać będą się po Mszy Świętej w trzecią niedzielę miesiąca.

3) Zachęcamy do polubienia profilu facebookowego Mszy Trydenckiej w Kaliszu


Sancte Ioseph, ora pro nobis.
3 września 2013

 

                                                                          4 września 2013

xporadowski

http://www.poradowski.strefa.pl/

 

Requiem aeternam dona ei, Domine, et lux perpetua luceat ei.

Requiescat in pace. Amen.

31 marca 2013

Resurrection_VERONESE, Paolo

"Scimus Christum surrexisse a mortuis vere; tu nobis, victor Rex, miserere. Amen.

                                                    Alleluia!"

13 marca 2013
papaF
"Módlmy się za Papieża Franciszka, polecając Jego posługę Bogu przez wstawiennictwo św. Franciszka z Asyżu"

Litania do św. Franciszka z Asyżu
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson;
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas;
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami;
Synu, Odkupicielu świata , Boże, zmiłuj się nad nami;
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami;
 
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami;
Święta Maryjo, niepokalanie poczęta, módl się za nami;
Święty Franciszku, światło włoskiej ziemi,
Święty Franciszku, kwiecie łaski Bożej;
Święty Franciszku, wielki naśladowco Chrystusa;
Święty Franciszku, pragnący śmierci męczeńskiej;
Święty Franciszku, piastunie ran Chrystusowych;
Święty Franciszku, znamionami męki Jezusowej ozdobiony;
Święty Franciszku, mocą czynienia cudów obdarzony;
Święty Franciszku, gorejący miłością Bożą;
Święty Franciszku, miłością bliźniego przepełniony;
Święty Franciszku, miłujący pokorę;
Święty Franciszku, wzorze pokuty;
Święty Franciszku, miłośniku ubóstwa;
Święty Franciszku, krysztale czystości;
Święty Franciszku, dobrami świata gardzący;
Święty Franciszku, patriarcho ubogich;
Święty Franciszku, żywy obrazie cnót ewangelicznych;
Święty Franciszku, założycielu trzech Zakonów;
Święty Franciszku, heroldzie wielkiego Króla;
Święty Franciszku, pogromco szatana;
Święty Franciszku, filarze Kościoła świętego;
Święty Franciszku, obrońco wiary katolickiej;
Święty Franciszku, głoszący światu pokój i dobro;
Święty Franciszku, zwycięzco złości świata;
Święty Franciszku, odnowicielu obyczajów chrześcijańskich;
Święty Franciszku, drogowskazie dla błądzących;
Święty Franciszku, lekarzu chorych na duszy;
Święty Franciszku, wielki orędowniku u Boga;
Święty Franciszku, święty nasz Ojcze;
 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata;
przepuść nam Panie;
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata;
wysłuchaj nas Panie;
Baranku Bozy, który gładzisz grzechy świata;
zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święty nasz Ojcze Franciszku;
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, któryś ukazał nam wspaniały wzór  życia i świętości  w osobie Twego Sługi Serafickiego Franciszka, daj nam prosimy, łaskę twoją, abyśmy za Jego wstawiennictwem i przykładem przez stałe nawracanie się i czyny pokuty umacniali się w Twojej miłości
.
Przez Chrystusa Pana naszego.     Amen.