3 listopada 20131) Następna Msza Święta będzie celebrowana 17. listopada o godzinie 14:00. Po mszy konferencja o liturgii trydenckiej.

2) W dniach 1-8 listopada można pozyskać odpust zupełny za nawiedzenie cmentarza pod niżej wymienionymi warunkami.

a) pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy,
b) odmówienie "Ojcze nasz" i "Wierzę w Boga",
c) dowolna modlitwa w intencji Ojca św.,
d) Spowiedź i Komunia św.

Omnes Sancti, orate pro nobis.