15 kwietnia 2014
1. Następna Msza Święta w Sanktuarium św. Józefa odbędzie się 4. maja o godzinie 14:00

2. Dnia 26. kwietnia  o godz. 14:00 odbędzie się Msza Trydencka w Katedrze Kaliskiej w ramach obchodów 735. rocznicy śmierci Księcia Bolesława Pobożnego. Wszystkich wiernych i sympatyków tradycji łacińskiej gorąco zapraszamy.

2. W Wielka Środę organizowana jest w Kaliszu Noc Konfesjonałów. W Bazylice św. Józefa kapłani będą spowiadać od godz. 1800 do 2400. Od godz. 800 w tym dniu będzie spowiedź w ramach stałego konfesjonału. Prosimy jednak nie odkładać przystąpienia do spowiedzi na czas Triduum Paschalnego.

3. Reszta ogłoszeń dot. Obchodów Triduum oraz Wielkanocy w Sanktuarium św. Józefa pod adresem: http://www.swietyjozef.kalisz.pl/Ogloszenia/