5 marca 2014



1) Następna Msza Święta 16. marca 2014 r., o godzinie 14:00. Po Mszy katecheza liturgiczna. Osoby które pragną wysłuchać poprzednich katechez zapraszamy tutaj.

2) W środę 5. marca AD 2014 rozpoczyna się Wielki Post. Przypominamy, że w Środę popielcową obowiązuje post ścisły tj. wsztrzemiężliwość od pokarmów mięsnych oraz jeden posiłek do syta i dwa lekkie. Zachęcamy do uczestnictwa w Drogach Krzyżowych oraz Gorzkich Żali. Wykorzystajmy w pełni ten święty czas.

3) Na nadchodzący okres udostępniamy Państwu Tradycyjną dyscyplinę postną na okres Wielkiego Postu. Życzymy wytrwałości i gorliwości w przestrzeganiu wyrzeczeń postnych.




Sancte Dominice Savio, ora pro nobis
.