14 sierpnia 2011

W minioną niedzielę 7ego sierpnia w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu został udzielony chrzest w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego małemu Ignacemu, który zachował prawdziwie męską odwagę podczas całego obrzędu. Tuż po chrzcie św. miał miejsce wywód matki dziecka.

Następnie została odprawiona Msza św., w trakcie której propria mszalne oraz ordinarium missae "Orbis Factor" (części stałe) śpiewała Schola Cantorum Sancti Ioseph z Wrocławia.

Na zakończenie uczciliśmy św. Józefa nabożeństwem ku Jego czci.
Serdecznie dziękujemy Scholi z Wrocławia za uświetnienie uroczystości.

x. Jarosław Powąska

 

01

02

                 03             05     

                 06           07       

                 08            09

                 10           11

13

 

12

                                             SCHOLA CANTORUM SANCTI IOSEPH

  

Zdjęcia: Alina Pakuła